Виявлення та просування кращих талантів у Delta Medical

У Delta Medical, провідній фармацевтичній та дистрибуторській компанії в Україні та Євразії, стратегічний підбір персоналу сприяє зростанню, незалежно від проблем у тому чи іншому регіоні.

Незважаючи на внутрішні складнощі та перебої в ланцюжках поставок у різних країнах, Delta Medical продовжує наймати та розвивати цілеспрямованих експертів з маркетингу та продажів. Наше прагнення забезпечити доступність охорони здоров’я для населення в усіх регіонах світу незмінне.

Вихід Delta Medical на міжнародний рівень

За останні 25 років ми піднялися на міжнародний рівень, розширили асортимент нашої продукції, включно з лікарськими засобами та споживчими товарами для здоров’я, та розпочали діяльність з виходу на нові ринки. Однак ця складна робота вимагає зміни нашого підходу до оцінки як потенційних співробітників, так і нинішніх членів команди. Мета полягає в тому, щоб виявити людей, які демонструють лідерство, гострі аналітичні здібності, вміють ефективно спілкуватися і готові до змін.

Як процес співбесіди у Delta Medical виявляє таланти

Наш генеральний директор, команда HR та керівники підрозділів створили надійну систему для виявлення талановитих співробітників, здатних упоратися з регіональними проблемами.

Відкрите обговорення

Співбесіди зазвичай викликають занепокоєння, але ми чесно заявляємо, що наша мета – відкритий діалог без фіксації попередніх висновків.

Ми розглядаємо розмову як початковий крок, щоб знайти найкращу відповідність досвіду та посади. Цей підхід передбачає чіткий виклад кандидатами їхніх очікувань, дає їм змогу презентувати свій досвід та кваліфікацію.

Процес починається з 60-90-хвилинної сесії запитань та відповідей. Під час цього сеансу інтерв’юери роблять докладні записи, які оцінюються з використанням структурованої методології.

Мета інформування кандидатів про процес співбесіди – не залякати їх, а швидше спонукати поділитися вичерпними та змістовними відомостями про свої досягнення, продемонструвати свої реальні навички.

Кандидатів запевняють, що відповіді не є суворо правильними чи неправильними; натомість акцентується на їхній здатності логічно міркувати з урахуванням інформації, яку вони мають. Ця стратегія спрямована на створення динамічної та захопливої бесіди, що допомагає глибше зрозуміти кар’єрне зростання та лідерські якості кандидатів.

Вивчення ринкової інформації

Враховуючи нестабільність у багатьох регіонах і життєву необхідність постачання до них фармацевтичної продукції, дуже важливо залучати до роботи лідерів, які мають значний практичний досвід та спеціальні знання у відповідних польових умовах. З самого початку ми концентруємося на аналізі ринку кандидатами, тому ставимо конкретні запитання, спрямовані на оцінку їхнього розуміння факторів і тенденцій, які суттєво впливають на фармацевтичну промисловість:

  • Будь ласка, надайте аналіз євразійського ринку, що нещодавно намітився. Озвучте проблеми, з якими мають справу пацієнти при купівлі продуктів, дайте огляд продуктів, конкурентів та цін, структуру прибутку та нормативно-правове середовище у цьому регіоні.
  • Опишіть свою стратегію зі встановлення оптимальних цін в Узбекистані, беручи до уваги фактори, що визначають попит, різні моделі спільної оплати, вплив маржі каналу та порівняння цінності вашого бренду з місцевими та міжнародними товарами-конкурентами.

Ми відслідковуємо відповіді кандидатів, щоб відрізнити тих, хто має стратегічне мислення, від тих, хто дає прості тактичні коментарі. Ми шукаємо співробітників, які глибоко знають місцеві ринки, уміють застосовувати аналітичні моделі ціноутворення і готових до роботи.

Найбільш перспективні кандидати розкажуть про стратегії таргетингу, управління каналами та фактори, які вони враховують під час прогнозування, продемонструють свої комерційні навички та здатність орієнтуватися в інвестиціях за умов невизначеності.

Оцінка аналітичного таланту

У фармацевтичній дистрибуції основними вимогами є вміння справлятися з коливаннями валютних курсів, максимізувати ефект масштабу при закупівлях та ефективно управляти оборотним капіталом. Для оцінки аналітичних здібностей ми ставимо запитання, щоб заглибитися у досвід кандидатів щодо створення моделей ціноутворення, планування попиту, управління витратами, а також дізнатися про їхні методи проведення комплексної перевірки при виході на нові ринки:

  • Опишіть свій підхід до аналізу прибутковості при обмірковуванні збільшення діапазону та різноманітності постачальників у вашому портфелі. Вкажіть показники, сценарії та припущення, які ви ретельно оцінюєте у цьому процесі.
  • Поділіться створеним вами бізнес-кейсом виходу на міжнародний ринок, включаючи обґрунтування вибору країни, прогнози ризику та прибутковості, вимоги до ресурсів та особливості презентації для керівників.

Ми відстежуємо, чи показують приклади, представлені кандидатами, чітко визначену методологію, глибокий аналіз прогнозів та стратегію зниження ризиків. З огляду на необхідність значних інвестицій у розвиток бізнесу ми очікуємо, що досвідчені фахівці продемонструють широкі можливості фінансового аналізу, які допоможуть ухвалювати рішення у ситуаціях невизначеності.

Тестування комунікативних та лідерських навичок

Дії наших команд у різних напрямах дають ключову можливість досягати результатів, незважаючи на перешкоди. Ми оцінюємо навички переконання, здатності до адаптації та чіткості у роботі з акцентом на узгодженість між рівнями, департаментами та країнами за допомогою запитань, наприклад:

  • Розкажіть про терміновий випадок, коли необхідно доручити регіональним бренд-менеджерам перерозподілити запаси країн в умовах дефіциту поставок. Як вам вдалося забезпечити вихід на пріоритетні ринки, зберігаючи мотивацію інших команд?
  • Поділіться прикладом, коли вам довелося згуртувати та стимулювати керівництво країн для запуску, просування на ринок та створення нового портфеля ліків у короткий термін по всьому Кавказу.

Ми приділяємо пильну увагу тому, наскільки чітко кандидати спілкуються, чи легко адаптують свій стиль спілкування, оскільки це впливає на їхню здатність полегшувати командну роботу та ефективно виконувати завдання в умовах стресу.

Найвидатніші кандидати демонструють природні комунікативні навички, а також глибоке розуміння регіону, що дає їм змогу ефективно впливати на різноманітні команди та керувати ними для розширення нашої діяльності.  

Оцінка критичного та творчого мислення

У міжнародних компаніях творче вирішення проблем є життєво важливим і забезпечує зростання, незважаючи на невизначеність зовнішніх умов. Ми пропонуємо кандидатам на посади навести конкретні приклади, що демонструють їхню здатність ухвалювати рішення, мислити з метою розв’язання проблем, а також готовність приймати зміни та адаптуватися до них:

  • Опишіть нещодавній процес ухвалення рішень, під час якого ви оцінили важливість інвестицій у значне посилення надійності ланцюжків поставок у країнах СНД для протидії геополітичним ризикам. Будь ласка, поясніть, як ви збалансували вигоди від потенційного зниження ризиків з ймовірністю та необхідністю такої диверсифікації.
  • Будь ласка, надайте детальну інформацію про складний бізнес-сценарій у Білорусі, де на ринку відбувалися непередбачувані зміни та існувало внутрішнє небажання змінювати методи роботи, які були історично успішними, але зараз можуть стати застарілими.

Ми звертаємо увагу на те, наскільки чітко кандидати формулюють відповіді на складні запитання, на те, як вони обґрунтовують свої рішення на основі наявних на момент даних, а також їхню здатність творчо розв’язувати проблеми.

Кращі кандидати можуть розпізнавати важливі сигнали про майбутні зміни серед відволікаючих факторів, вдумливо ставити під сумнів усталені практики і ефективно об’єднувати зацікавлені сторони навколо нових ініціатив, щоб отримати вигоду з можливостей.

Визнання та просування найкращих фахівців Delta Medical

Наша стратегія підбору персоналу постійно розвивається, щоб виявити досвідчених лідерів, які вміють орієнтуватися на міжнародній арені та у ситуаціях невизначеності. Ми оцінюємо кандидатів за їхніми аналітичними здібностями, комунікативними навичками і сильними мотиваційними якостями. Ба більше, ми ретельно та всебічно оцінюємо не тільки зовнішніх кандидатів, а й таланти, які вже зростають у компанії.

Такий системний підхід допомагає Delta Medical призначати стратегічно потрібних лідерів на правильні посади, уникаючи передчасного і запізнілого просування по службі, яке може поставити під загрозу операційну стабільність. У цьому підході також наголошується на можливості як кандидатів, так і чинних членів команди в реалізації їхньої місії з розширення доступу населення всій Євразії до якісних та доступних ліків, незважаючи на будь-які проблеми.

Ви готові вплинути на цей процес доставки життєво важливих ліків в Україну, Середню Азію та на Кавказ? Якщо у вас є навички та ентузіазм, Delta Medical хоче почути вашу думку. Зв’яжіться з нами просто зараз і нумо разом досліджувати можливості!

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *